Privacy & Cookie Statement

Ten Raede Groep neemt uw privacy heel serieus en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Hieronder omschrijven wij ons privacybeleid, waarin wordt aangegeven hoe wij omgaan met uw gegevens. We laten u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Dit beleid is van toepassing op de diensten van Ten Raede Groep en op onze site www.tenraede.nl. Indien u vragen heeft die niet in ons beleid worden beantwoord, of wanneer u suggesties en/of opmerkingen heeft over de inhoud ervan, dan komen we uiteraard graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen naar admin@tenraede.nl

 

Doeleinden & beveiliging

Alle gegevens die op welke wijze dan ook worden verzameld (via de website, telefonisch, per e-mail etc.) worden vrijwillig verkregen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren en zullen zorgvuldig bewaard worden gedurende de door u verstrekte doorlopende opdracht tot dienstverlening, rekening houdend met de voorgeschreven wettelijke bewaarplicht.

 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen en/of in ons privacybeleid staan omschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen of indien een wettelijk voorschrift ons verpllicht bepaalde persoonsgegevens vrij te geven. 

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden. De verzamelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gekwalificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. Uw gegevens worden op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Uitzonderingen hierop zijn:

 

  • Analyses voor statistische doeleinden

Ten Raede Groep gebruikt uw contact-/persoonsgegevens tevens voor het verzenden van nieuwsbrieven of informatieverstrekking. U kunt zich altijd afmelden voor nieuwsbrieven of andere per mail verzonden informatie. U heeft altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen de aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of aan u toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. 

 

Uitsluitingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze diensten of website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.
 

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine stukjes informatie/bestandjes die met pagina's van deze website worden meegestuurd en door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze website www.tenraede.nl maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Via onze website wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

 

Wanneer u onze website www.tenraede.nl bezoekt, worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, ip-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. 

 

 

Alle rechten voorbehouden.

Ten Raede Groep

Laan der Verenigde Naties 60

3314 DA  Dordrecht

T: 078-6311366

www.tenraede.nl / info@tenraede.nl