Schenkingsvrijstelling

Uit de uitgelekte plannen van coalitiepartijen VVD en PvdA die het FD op 28 augustus presenteerde blijkt dat de schenkvrijstelling van ouder aan kind mogelijk wordt verhoogd naar € 100.000, mits het gaat om een schenking voor de eigen woning. 

 
De schenkvrijstelling van € 52.000 die nu geldt voor schenkingen van ouder aan kind voor de eigen woning, wordt volgens de plannen per 2017 opgehoogd tot € 100.000. Dit plan kost de schatkist ongeveer € 100 miljoen. Hoe deze kosten gedekt worden is nog niet bekend. 


Naar het overzicht