Prinsjesdag, de uitkomsten?

Belastingplan 2018

 

Door de huidige demissionaire status van het kabinet zijn geen ingrijpende wijzigingen opgenomen in het Belastingplan 2018. Hieronder zullen wij een kleine selectie maken van enkele aandachtspunten uit het plan:

 

 • Geen verlaging van belasting op arbeid, maar juist in de 2e en 3e schijf een verhoging van 0,05%. Daartegenover wordt de 4e schijf verlaagd met 0,05%. De grens voor de 4e schijf wordt verhoogd naar € 68.507 (2017: € 67.073).
 • De verhoging voor giften aan culturele instellingen wordt met 1 jaar verlengd.
 • Voor de vrijstelling op kapitaalverzekeringen van de brede herwaardering gold dat er ten minste 15 of 20 jaar premie moest zijn voldaan. Deze termijnen komen te vervallen met terugwerkende kracht tot 1 april 2017. Er geldt derhalve een algemene vrijstelling ad € 123.428. Wel dient alsnog voldaan te zijn aan alle overige voorwaarden.
 • Vermogensrendementsheffing à ongewijzigd ten opzichte van 2017. Er zal niet belast gaan worden op basis van werkelijk behaalde rendementen.
 • Afschaffen van de inkeerregeling à dit ziet niet alleen op zwartspaarders, maar ook op de algemene inkomsten-, loon- en omzetbelasting. De gevolgen hiervan zijn nog niet geheel duidelijk.
 • De 2e schijf van de Vennootschapsbelasting start vanaf 2018 bij € 250.001 (2017: € 200.001). De tarieven voor beide schijven blijven ongewijzigd (1e schijf 20%, 2e schijf 25%).
 • Bij wijziging van de huwelijkse voorwaarden of het aangaan van een beperkte gemeenschap zal nu slechts nog schenkbelasting verschuldigd zijn als de minst vermogende partner recht krijgt op meer dan de helft van het totale vermogen. Eenzelfde regeling wordt van kracht voor de erfbelasting.
 • De motorrijtuigenbelasting zal voortaan op basis van massa rijklaar, in plaats van massa ledig voertuig zijn (verschil van 100 kg). De grenzen van de motorrijtuigenbelasting worden echter met 100 kg verschoven, waardoor dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van de belasting.
 • Voor geneesmiddelen geldt momenteel het verlaagde btw-tarief van 6%. Het begrip geneesmiddel gaat echter aangepast worden, waardoor sommige producten die nu onder de term geneesmiddelen vallen, straks niet meer hieronder vallen en tegen 21% belast zullen zijn.
 • Het standaard bijtellingspercentage blijft 22%. Daarnaast bestaat enkel nog een korting voor auto’s met DET na 1 januari 2017 met een uitstoot van 0 gram/km. Zoals al verwacht werd, blijft het oude 25%-tarief gehandhaafd voor auto’s met een DET voor 1 januari 2017. Deze percentages worden vooralsnog niet aangepast naar 22%. Rechtbank Den Haag heeft daarnaast onlangs een beroep op deze fiscale discriminatie helaas afgewezen.
 • Per 1 januari 2018 zal de tijdelijke aftrekbaarheid van rente van restschulden inzake “onderwaterhypotheken” verdwijnen voor nieuwe restschulden aangegaan na 1 januari 2018. Voor bestaande restschulden blijft renteaftrek voor een termijn van maximaal 15 jaren gehandhaafd. 

 

Zodra meer bekend wordt met betrekking tot bovenstaande punten, dan houden we u hierover uiteraard op de hoogte.

 

 

 

 Naar het overzicht