Pensioen afkopen

Per 1 juli 2017 is het voor dga’s niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Hiermee is de eerste fase van het uittreden van het pensioen in eigen beheer achter de rug. De overheid heeft nu besloten dat de dga’s tot het einde van 2019 hebben om een keuze te maken over de toekomst van hun pensioenpotje. Hier zijn drie keuzes in:

 

  • Afkopen met een belastingkorting
  • Laten staan zonder verdere opbouw
  • Omzetten naar een oudedagsvoorziening

Indien de keuze valt op het afkopen met een korting of het omzetten naar een oudedagsvoorziening, dient de fiscus op de hoogte gesteld te worden. Eerder werd bekend dat binnen een maand na afkoop of omzetting, er een speciaal formulier op de website van de Belastingdienst ingevuld moet worden.

 

De staatssecretaris van Financiën heeft opgemerkt dat een maand een vrij gering tijdvak is, waardoor de formulieren veelal niet tijdig of incorrect ingevuld worden. Dit heeft als gevolg dat de belastingvoordelen vervallen.

 

Met dit gegeven in het achterhoofd is besloten dat dga’s een jaar de tijd krijgen om het formulier in te vullen, tot eind 2019. Hiermee wordt ook de gelegenheid gegeven om het formulier door de (ex-)partner te laten tekenen. Zonder deze handtekening is het formulier niet volledig.

 

Bij het afkopen van het pensioen haalt de ondernemer de pensioenvoorziening in één keer van de balans. Door dit ineens te doen, is over het gehele bedrag loonheffing verschuldigd. Er dient dus voldoende kapitaal aanwezig te zijn in de onderneming. De fiscus geeft echter wel een korting op het afkopen. Dit kan meespelen in de beslissing om over te gaan tot afkoop. De korting die de Belastingdienst geeft op de grondslag voor de loonbelasting, was in 2017 het hoogst met 34,5%. Deze korting zal steeds verder aflopen; in 2018 is de korting nog 25% en in 2019 gaat deze omlaag naar 19,5%.Naar het overzicht