Nieuws

Home / Nieuws

Verlenging huurcontracten (tijdelijke)

Gedurende de coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten voor een tijdelijke periode verlengd worden. Vandaag is het het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten aangenomen in de Eerste Kamer en treedt na publicatie in de Staatscourant in werking.

Lees meer

Ziekmelding gedekt?

Wanneer is er sprake van een zieke werknemer conform de dekking van een ziekteverzuimverzekering? Valt ziekte door Corona onder de verzuimdekking?
De meest gehanteerde voorwaarden door ziekteverzuimverzekeraars leest u hier.

Lees meer

Corona en uw verzekeringen

Vanuit de verzekeringsbranche ontvangen wij in deze Corona crisistijd regelmatig berichten omtrent bijvoorbeeld betaaltermijnen voor premies & dekkingen van verzekeringen. Graag houden wij u hiervan op de hoogte en hebben wij een korte opsomming van vragen en antwoorden gemaakt.

Lees meer

Overheidsregelingen ondernemers

De overheid heeft inmiddels tal van ondersteunende regelingen in het leven geroepen om ondernemers door de Corona-crisistijd te helpen. Wij hebben voor u deze overheidsregelingen overzichtelijk op een rijtje gezet:

Lees meer

Kabinet neemt nieuwe maatregelen

Het kabinet heeft gisteren besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit...

Lees meer

Corona maatregelen

Ook Ten Raede Groep volgt zoveel mogelijk de maatregelen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid als het gaat om het Corona virus. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en de werkzaamheden gaan onverminderd door. Mogelijk zijn wij telefonisch wat minder goed bereikbaar, maar wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Lees meer

WW premie v.a. 01-01-2020

Zoals u wellicht al heeft gelezen in onze eerdere berichtgeving gaat er met de introductie van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) veel veranderen in 2020. Eén van de meest ingrijpende wijziging is de gedifferentieerde WW premie vanaf 1 januari 2020. Deze heeft direct...

Lees meer

Dividend uitkeren in 2019?

Als u op korte termijn van plan bent dividend uit te keren voor een bepaalde doel, dan kan het verstandig zijn om de uitkering en de besteding nog in 2019 te doen. Dat scheelt u 1,25 procent inkomstenbelasting.

Lees meer

RI&E verplichting

Volgens de Arbowet is iedere werkgever in Nederland verplicht om te beschikken over een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Middels uitvoering van de RI&E legt u schriftelijk vast welke risico’s uw werknemers lopen.

Lees meer

WAB voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Doel van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) is de ‘kloof’ tussen vaste contracten en flexibele contracten te verkleinen. Voor werkgevers kan dit nogal wat consequenties hebben.

Lees meer