Meer maatwerk beschikbaar voor AOV

Ondanks het bieden van zeer aantrekkelijke kortingen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers, denken nog steeds veel mensen dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering heel duur is. Maar de laatste jaren is de markt in beweging gekomen en is er veel meer maatwerk beschikbaar.

 

Zo zijn er steeds meer oplossingen dan alleen de dure oplossing van een volwaardige AOV tot een eindleeftijd die voor veel ZZP’ers te duur is. Er zijn verzekeringen mogelijk met een beperkte uitkeringsduur. Wie ziek wordt, kan dan bijvoorbeeld twee of vijf jaar terugvallen op een uitkering. Omdat de uitkeringsduur beperkter is en dus niet tot aan de pensioenleeftijd hoeft te worden uitgekeerd, zijn dit soort oplossingen een stuk betaalbaarder. Hierbij dient goed gekeken te worden naar een eventueel partnerinkomen, financiële reserves en de risico’s van een beperktere dekking. Anders dan werknemers zijn zelfstandigen niet verplicht inkomensverzekeringen af te sluiten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw en verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Ondanks de soms hoge premies raadt TRG wel degelijk een dergelijke verzekering aan!Naar het overzicht