FFMKB gelooft in KienInvest!

Persbericht, 18 augustus 2015

 

 

Financieringsfonds MKB Drechtsteden gelooft in KienInvest

 

Dinsdag 18 augustus hebben Financieringsfonds MKB Drechtsteden (FFMKB) en startup KienInvest BV de handtekeningen gezet onder een gezamenlijke overeenkomst. FFMKB zal KienInvest BV voorzien van een financiering, waardoor de nieuwe onderneming een versnelde start kan maken binnen de woning- en saneringsmarkt. KienInvest is onlangs opgericht en heeft als doel bijzondere, door verontreiniging onverkoopbare percelen op een duurzame wijze schoon, rendabel en verkoopbaar te maken.

 

Krediet voor het MKB

KienInvest zal een zogenaamd MKB krediet ontvangen, waar beide partijen bij gebaat zijn. Mohamed Tiznine van Ten Raede Groep (een van de initiatiefnemers van het financieringsfonds) legt uit: “Het huidige financieringsklimaat vraagt om initiatieven om tegemoet te komen aan de kredietbehoefte van het MKB buiten of naast de gebruikelijke bancaire invulling. Zinvolle investeringen brengen de economie immers weer op gang. FFMKB is opgezet door ondernemers en ex-ondernemers die als doel hebben ambitieuze ondernemers met goede ideeën te financieren. Uiteindelijk willen we de lokale economie hiermee stimuleren en wordt daarnaast een aantrekkelijk rendement behaald.”

 

Perspectief bieden

KienInvest wil met haar activiteiten zowel de woningmarkt als de saneringsmarkt vitaliseren. Stefan Wemmenhove, directeur van KienInvest, vertelt: “Het is erg bijzonder om mensen in een uitzichtloze situatie perspectief te bieden. Onlangs hebben wij een familie uit Diessen geholpen. Deze familie had een woning uit een erfenis geaccepteerd. Helaas was het perceel verontreinigd, waardoor de woning onverkoopbaar was. Sterker nog: het complete terrein moest gesaneerd worden. Door de aanpak van KienInvest konden wij de familie echt helpen. Wij hebben de woning overgenomen en de saneringsverplichting afgekocht met onze partner BioSoil. Hierdoor was de familie af van het onverkoopbare object af en werd een vastzittende situatie opgelost. De familie voelde zich echt ontzorgt, dat is waar wij het uiteindelijk voor doen,” aldus Stefan. Mede door de mogelijkheden van het Financieringsfonds MKB Drechtsteden en de activiteiten van KienInvest zal Nederland volgens Wemmenhove weer een stukje schoner worden.

 

 

Op bijgevoegde foto v.l.n.r. : Mohamed Tiznine (Ten Raede Groep/FFMKB), Arnout van Diem (KienInvest) en Stefan Wemmenhove (KienInvest). 

 Naar het overzicht