Controlegrenzen omhoog

Niet meer dan een hamerstuk. Met algemene stemmen is deze week in de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat de verhoging van de grenzen voor een verplichte accountantscontrole van de jaarcijfers regelt.

 

 

De nieuwe grenzen liggen met ingang van boekjaar 2016 op:

Activa € 6 miljoen, was € 4,4 miljoen

Omzet € 12 miljoen, was € 8.8 miljoen.

Het aantal personeelsleden blijft 50.

 

Met de maatregel wordt de Nederlandse wetgeving aangepast aan Europese regels. In Nederland vallen nu nog rond de 20.000 ondernemingen (niet-OOB’s ) onder de verplichte accountantscontrole. Naar verwachting zal dit aantal met tussen de 20 en 25% teruglopen. 

 

(Bron: www.accountancyvanmorgen.nl)

 Naar het overzicht