Compensatieregeling

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) hebben vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 geen zwangerschapsuitkering ontvangen van het UWV. Inmiddels heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een regeling getekend waardoor vrouwelijke zelfstandigen die in deze periode zijn bevallen, alsnog aanspraak kunnen maken op een compensatie. Om hiervoor in aanmerking te komen, kan vanaf 15 mei a.s. een aanvraag gedaan worden bij het UWV en deze moet uiterlijk 30 september a.s. gedaan zijn om in aanmerking te komen voor de compensatie. Als het UWV de compensatie toekent, zal deze in het eerste kwartaal van 2019 uitbetaald worden en zal € 5.600 bruto bedragen. Via onderstaande link van de Rijksoverheid kunt u meer informatie hierover vinden:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/08/compensatieregeling-voor-vrouwelijke-zelfstandigen-gaat-15-mei-2018-openNaar het overzicht