BTW-vrijstelling wijkverpleging

BTW-vrijstelling wijkverpleging bij wijkgericht werken

Diensten van aanbieders van wijkverpleging zijn vanaf 1 januari 2015 vrijgesteld van de BTW als deze diensten te maken hebben met wijkgericht werken. Dit meldt de Belastingdienst.

 

Deze diensten zijn met terugwerkende kracht, vanaf het begin van dit jaar vrijgesteld van BTW. De Belastingdienst voegt er wel aan toe dat betrokkenen rekening moeten houden met de normale regels om BTW af te trekken.

 

Definitie wijkgericht werken?

Bij wijkgericht werken gaat het, zo formuleert de Belastingdienst: ‘om diensten die niet direct te koppelen zijn aan een individueel zorgtraject, maar een verbinding zijn tussen de medische en sociale gebieden.’ Zo’n dienst bestaat vaak uit signaleren, regisseren of coördineren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een wijkverpleegkundige die signaleert dat er veel obesitas in een bepaalde wijk. is.

(Bron:http://www.accountancyvanmorgen.nl/Nieuws/Detail/btw-vrijstelling-wijkverpleging-bij-wijkgericht-werken)Naar het overzicht