Afschaffing VAR uitgesteld

In december 2015 berichtten wij u dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) waarschijnlijk afgeschaft zou gaan worden en hiervoor in de plaats overeenkomsten opgesteld zouden moeten gaan worden. Destijds moest de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog in behandeling nemen. Inmiddels heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandeld. Op dinsdag 2 februari a.s. zal de Eerste Kamer het voorstel dan ook in stemming brengen. Tijdens de behandeling is gebleken dat er onvoldoende draagvlak was voor het oorspronkelijke wetsvoorstel. De ingangsdatum van de wet is derhalve uitgesteld van 1 april 2016 tot 1 mei 2016. Daarnaast zal de implementatietermijn verruimd worden, de oorspronkelijke termijn zou 9 maanden zijn en dit wordt nu verlengd tot één jaar. Hierdoor zal de Belastingdienst tot 1 mei 2017 wel controleren, maar nog niet handhaven. Dit betekent dat iedereen een langere periode heeft om gewend te raken aan het nieuwe systeem en daarnaast de processen kan optimaliseren, zodat er conform de overeenkomsten gewerkt kan worden.

 

Met de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de ingangsdatum en de implementatietermijn, is het zeer waarschijnlijk dat de Eerste Kamer zal instemmen met het wetsvoorstel. Zodra er meer bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u tussentijds nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Naar het overzicht