2015: Laatste kans onbelaste bonus?

Vanaf 2015 is iedere werkgever verplicht om de werkkostenregeling toe te passen op alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Deze vergoedingen en verstrekkingen kunnen tot een bepaalde hoogte in de vrije (onbelaste) ruimte vallen, maar kunnen ook als eindheffingsbestanddeel aangemerkt worden. De voorwaarde bij beide gevallen is dat deze verstrekking of vergoeding niet in belangrijke mate mag afwijken van vergelijkbare situaties. Dit wordt het gebruikelijkheidscriterium genoemd. Het begrip in belangrijke mate houdt in dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is in vergelijkbare gevallen.

 

Bonussen

Bij de eerste uitleg van het gebruikelijkheidscriterium, richtte de Belastingdienst zich met name op bonussen aan werknemers. De primaire beoordeling was dat deze niet in de vrije ruimte konden vallen en dat daar, bij overschrijding van de vrije ruimte, dus ook geen eindheffing op toegepast kon worden. Hier is zij echter op terug gekomen en heeft aangegeven dat dit wel kan, mits de bonus voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium. Doordat de bonus in de vrije ruimte valt of dat de eindheffingsregeling hierop toegepast kan worden, kan er een tarief voordeel behaald worden.

 

Wijzigingen in 2016

In 2016 zullen de voorwaarden volgens het Belastingplan 2016 echter wederom wijzigen. Het gebruikelijkheidscriterium zal namelijk verder aangescherpt worden. Waar tot nu toe enkel de voorwaarde is dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van vergelijkbare situaties, komt nu als voorwaarde erbij dat de vergoeding of verstrekking op zich zelf ook gebruikelijk dient te zijn. Wel gebruikelijk blijft bijvoorbeeld een kerstpakket, mits deze in waarde niet meer dan 30% afwijkt van vergelijkbare situaties. Daarnaast wordt duidelijk aangegeven dat bepaalde bestanddelen niet gebruikelijk zijn, zoals:

-          Een bonus,

-          Een 13e maand,

-          Extra vakantiegeld.

 

Door de aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium zal het in 2016 naar alle waarschijnlijkheid niet meer mogelijk zijn om een bonus in de vrije ruimte te plaatsen of om hier de eindheffingsregeling op toe te passen. Dit houdt dus in dat 2015 misschien nog een (eenmalig) voordeel op kan leveren.

 

Advies

Vraagt u zich af of u in 2015 nog vrije ruimte heeft om een onbelaste bonus uit te keren en of deze bonus voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium, neem dan contact met ons op!Naar het overzicht