Maatregelen Belastingplan 2021 – divers

 

Aanpassing BPM-berekening:
Hoewel de tabel voor de berekening van de BPM-heffing reeds op 1 juli 2020 is aangepast, is het voorstel van de staatssecretaris om de schijfgrenzen en tarieven aan te scherpen voor de jaren 2021 tot en met 2025.

Vervroeging heffingsmoment BPM:
Onder de huidige wetgeving is de BPM pas verschuldigd op het moment waarop de tenaamstelling van de personenauto, bestelauto of motorrijwiel in het kentekenregister plaatsvindt. Voorstel is om dit moment naar voren te halen en wel op het moment van inschrijving in het kentekenregister. Dit zal dus met name gaan gelden voor “voorraadauto’s” welke wel al op kenteken zijn gesteld maar nog niet te naam zijn gesteld.

Aanpassing bijtelling voor zonnecelauto’s:
Het algemene tarief voor bijtelling wegens privé gebruik auto bedraagt 22%. Op deze 22% mag een korting worden toegepast van 14% (2020) en 10% (2021) indien de CO-2 uitstoot 0% bedraagt. Echter, indien de auto op waterstof rijdt, bedraagt deze korting maximaal € 6.300 (2020) en € 4.000 (2021). Het voorstel van het kabinet is om deze korting niet voor zonnecelauto’s te laten gelden.

Verlenging nihiltarief motorrijtuigenbelasting voor emissievrije auto’s:
Voor emissievrije auto’s geldt in de motorrijtuigenbelasting een nihiltarief. In eerste aanleg zou dit nihiltarief aflopen per 1 januari 2021, echter, dit wordt verlengd tot en met 2024. In 2025 zal men voor deze personenauto’s 25% van het geldende tarief gaan betalen en vanaf 2026 100% van dit tarief. Deze regeling geldt overigens ook voor bestelauto’s, motorrijwielen, vrachtauto’s, rijdende winkels, autobussen en buitenlandse motorrijtuigen. Het halftarief voor een personenauto met een CO-2 uitstoot van 0 maar niet meer dan 50 g/km wordt eveneens verlengd tot en met 2024. In 2025 zal het halftarief worden omgezet naar een driekwarttarief. In 2026 wordt het dan het volledige tarief.

Verlenging nihiltarief BPM emissievrije auto’s
Voor emissievrije auto’s geldt in de BPM een nihiltarief. Dit nihiltarief zou in eerste aanleg aflopen op 1 januari 2021, echter, deze regeling wordt verlengd tot en met 2024.

Verhoging accijns op diesel:
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de accijns op diesel verhoogd met € 0,01 per liter en op 1 januari 2023 nogmaals met € 0,01 per liter.