Disclaimer

Voorwaarden & informatie

De bedoeling van deze website is om door middel van informatie u te interesseren voor Ten Raede Groep en u op de hoogte te brengen van de ideeën en werkwijze. Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Ten Raede Groep nimmer aansprakelijk is voor enige schade, zowel direct als indirecht, welke is of mede door is ontstaand door het gebruik van de hierin geboden informatie. Tevens dient de bezoeker zich te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Ten Raede Groep. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Ten Raede Groep nimmer aansprakelijk. 

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Ten Raede Groep de volledigheid en juistheid van de geboden informatie niet garanderen. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. 

 

Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan en een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande en uitsluitend schriftelijke toestemming van Ten Raede Groep. 

 

Het Nederlandse recht is van toepassing. 

 

Op al onze aanbieidingen, diensten en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Onderaan deze pagina kunt u alle van toepassing zijnde voorwaarden downloaden. 


© 2004 Ten Raede Groep, alle rechten voorbehouden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden. 

 

 

 

Downloads:
Algemene voorwaarden AssuRaede B.V.
Dienstverleningsdocument AssuRaede B.V.
Leverings- en betalingsvoorwaarden AccuRaede B.V.
Leverings- en betalinsvoorwaarden ZZP Supportpakket