Ziekmelding gedekt?

Ziekmelding gedekt?

Wanneer is er sprake van een zieke werknemer conform de dekking van een ziekteverzuimverzekering? Voorbeelden van verzuim die wel onder de dekking van een verzuimverzekering vallen: Een werknemer die te ziek is om de werkzaamheden uit te voeren. Een werknemer die in...
Corona en uw verzekeringen

Corona en uw verzekeringen

Vanuit de verzekeringsbranche ontvangen wij in deze Corona-crisistijd regelmatig berichten omtrent bijvoorbeeld betaaltermijnen voor premies & dekkingen van verzekeringen. Graag houden wij u hiervan op de hoogte en hebben wij een korte opsomming van vragen &...
RI&E verplichting

RI&E verplichting

Volgens de Arbowet is iedere werkgever in Nederland verplicht om te beschikken over een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Middels uitvoering van de RI&E legt u schriftelijk vast welke risico’s uw werknemers lopen tijdens de uitvoering van hun...