RI&E verplichting

RI&E verplichting

Volgens de Arbowet is iedere werkgever in Nederland verplicht om te beschikken over een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Middels uitvoering van de RI&E legt u schriftelijk vast welke risico’s uw werknemers lopen tijdens de uitvoering van hun...